Przygoda z pszczelarstwem rozpoczęła się w 2005 roku, wraz z przekroczeniem progu Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli im. Zofii i Tadeusza Wawrynów.

Szkoła co roku organizowała praktyki zawodowe w polskich i zagranicznych pasiekach. Dzięki zdobytej teorii i praktyce, po ukończeniu technikum pszczelarskiego w 2009r kupiłem pierwsze 10 rodzin pszczelich. W pasiece na co dzień pomaga mi moja kochana Asia.

Dzięki wspólnej determinacji i ogromnemu wysiłkowi udało nam się rozbudować pasiekę do imponującego rozmiaru 500 rodzin pszczelich. Pasieka ma charakter wędrowny, to znaczy że od wiosny do jesieni, wędrujemy z pszczołami tam, gdzie występują pożytki, takie jak uprawy gryki, rzepaku i facelii, kwitnące lasy lipowe, bory jodłowe i wrzosowiska, które kwitną jako ostatnie i kończą nasz pszczelarski sezon.